cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Geen gratis bier

28.02.2018Door Sander Kok

Geen gratis bier

Minder jongeren op jonge leeftijd aan de alcohol, betere handhaving op verkoop van alcohol aan kopers onder de 18 jaar en vooral geen gratis bier. Dat was de inzet van de SGP tijdens de PMA-behandeling over het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018 – 2021.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor preventie en handhaving van het alcoholbeleid. Iedere vier jaar wordt hiervoor een plan aan de raad voorgelegd. Daarin wordt het beleid van de afgelopen jaren getoetst en worden nieuwe plannen en doelstellingen besproken. Een belangrijk thema waarbij de SGP op het vinkentouw zit.

Tijdens de PMA van 18 januari werd het preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021 besproken met ChristenUnie-wethouder Bloem. De SGP heeft gewezen op de positieve punten uit de nota. Zo lijkt er meer bewustwording te komen onder jongeren en ouderen voor de gevaren van overmatig alcoholgebruik. Dat is een goede zaak waarmee veel ellende voorkomen kan worden.

Toch zijn er ook zorgen. Een aantal voorbeelden. Grote groepen minderjarige jongeren krijgen thuis voor het eerst alcohol en meestal ruim voor de leeftijd van 18 jaar. Zo worden jongeren thuis gestimuleerd om alcohol te drinken. Sportkantines houden zich onvoldoende aan de regels van alcoholverkoop (NIX18). Bij thuisbezorging en internetverkoop wordt de wet nauwelijks nageleefd. In horeca en supermarkten wordt echter steeds vaker naar legitimatie van de kopers gevraagd. Die methode werpt z’n vruchten af.

Het college stelt een aantal concrete doelstellingen voor. Enkele voorbeelden. Het aantal vierdeklassers dat recent een heel glas of meer alcohol heeft gedronken, neemt af van 38 procent in 2015 naar 32 procent in 2019. Het aantal vierdeklassers dat ooit dronken of aangeschoten is geweest, daalt van 38 procent in 2015 naar 32 procent in 2019. Het aantal vierdeklassers dat de laatste 4 weken dronken of aangeschoten is geweest, daalt van 21 procent in 2015 naar 17 procent in 2019.

Op zich zijn dit prima doelstellingen, maar wat de SGP betreft mogen de ambities wel wat hoger. Nu zet het college de verbetering van de afgelopen jaar door, maar de SGP vindt dat het wel een stukje sneller mag.  Fractievertegenwoordiger Sander Kok heeft in de PMA gewezen op het plan in Amsterdam, waar de ambities ambitieuzer zijn dan in Apeldoorn.

De SGP heeft de vinger ook gelegd bij blurring. Dat is een mengvorm van detailhandel en horeca. Je kunt dan bijvoorbeeld in een kledingzaak ook een glas wijn kopen. Of bij de kapper een biertje drinken. De SGP heeft het college gevraagd om hierop actie te ondernemen door de pilot in Apeldoorn per direct te stoppen, maar het college liet die vraag tijdens de PMA helaas onbeantwoord.

Ten slotte hebben we aandacht gevraagd voor de verstrekking van gratis bier voor een bepaald tijdstip op de uitgaansavond. De SGP vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en wil dat het college (zodra dit zich in Apeldoorn voordoet) hierover in gesprek gaat met de horecaondernemers en Koninklijke Horeca Nederland.

Klik hier voor het plan van het college.